Ledig barack för uthyrning

För närvarande är våra baracker uthyrda. 

Intresseanmälan

Baracklösningar

Enklare tillfälliga lösningar kan lösas med baracker. dessa kan hyras som en enhet eller plockas ihop till större enheter.

Kan användas som kontor, mötesrum, platskontor, logi, försäljning mm,mm.

Då Du har ett behov så har vi lösningen.

Intresseanmälan